REFERENCIE
SKELET, a.s.
Administratívna budova Stachema
Prekládka zariadenia staveniska NN rozvodov na Novostavbe SND

Bau3Mex, a.s.
Zariadenie staveniska a elektroinštalačné práce na objekte Banskobystrická ul., Bratislava
Elektroinštalačné práce na rekonštrukcii hotela Michalská-Biela, Bratislava
Elektroinštalačné práce na administratívnom objekte Mlynská Dolina

PPC TEAM plus, s.r.o.
Autosalón LEXUS

PRESPOR, spol. s r.o.
Údržba areálu na Turbínovej ul. 1, rozvody NN, trafostanica

Ábel, s.r.o.
Rozvody pre ulicu Nad Bednárovými v Mariánke

Pro JGS, s.r.o.
Scénické osvetlenie Činohry na novostavbe SND

DAS-PRO GROUP s.r.o.
Elektroinštalačné práce na administratívnej budove firmy Stachema Bratislava

Jedinák Vladimír
Elektroinštalačné práce na stavbe „Jelenia farma IN VINO Šenkvice“

Průmyslové stavitelství Brno, Organizačná zložka
Elektroinštalačné práce na stavbe „Areál Slov. liehovary a likérky“

ARCHITEKTI B K P Š, spol. s r. o.
Elektroinštalačné práce na stavbe "Prestavba vodnej veže v Bratislave"

Doprastav, a. s.,
Elektroinštalačné práce na rekonštrukcii objektu na Košickej ulici v Bratislave
Elektroinštalačné práce na akcii Doprastav, Blagoevova ul.

ALPINA, s.r.o
Oprava rozvádzača a elektroinštalačné práce v lyžiarskom stredisku Milotín

Stavitelství DE Slovakia s. r. o.
Elektroinštalačné práce na stavbe DIGITAL PARK II. etapa na Einsteinovej ulici v Bratislave

STAVIZOL s. r. o.
Novostavba bytového domu Staré Grunty

EKZ BAU, spol. s r. o.
Elektroinštalačné práce na rekonštrukcii a nadstavbe hospodárskeho bloku na Nezábudkovej ulici v Bratislave