NAŠE SLUŽBY
Elektroinštalácie
Vykonávame nasledovné činnosti v oblasti elektroinštalácií:

- elektrické inštalácie v občianskych objektoch
- elektrické inštalácie v priemyselných objektoch
- bleskozvody
- výroba rozvádzačov
- kompenzácia jalového výkonu

Rozsah našej činnosti:
Oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu:

E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

- elektrické rozvádzače do 200A
Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
                             - výroba elektrických rozvádzačov do 200 A

Odborné prehliadky a odborné škúšky
Realizujeme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
elektrických zariadení v rozsahu

E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Iná činnosť