KONTAKT
ELSD, s.r.o.
925 84 Vlčany 1434

POŠTOVÁ ADRESA
900 50 Kráľová pri Senci č. 595

KANCELÁRIA
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Tel/Fax: +421 2 44372435
E-mail: elsd@elsd.sk

RIADITEĽ
Dušan Šebok
Tel: +421 903 756688
E-mail: sebok@elsd.sk

IČO: 36 270 156
IČ DPH: SK2022005106
BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2627857023 / 1100
Zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16917/T